Sportsplan

Denne Sportsplanen gjelder for klubbene Nordsiden, Apollo og samarbeidsklubben Nordsiden / Apollo og har en tidsramme på 2015 – 2018.
I denne perioden er det meningen at planen skal være ”levende”, at det kan gjøres endringer underveis. Men samtidig skal planen være etarbeidsverktøy og en rettledning til sportslig ledelse og trenere i klubben. Planen skal kun henvise til det sportslige.

Lenke til sportplan:
SPORTSPLAN – NORDSIDEN ASKØY IL 2015-2018