Til Foreldrekontaktene

Foreldrekontakt for barnefotballen i Nordsiden IL

 

En foreldrekontakt er en støttespiller for trenere/lagledere når de trenger hjelp til administrativt arbeid. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom foreldre og trener.  Det er ulikt hva hvert enkelt lag/trener ønsker av hjelp.

 

En av hovedoppgavene til en foreldrekontakt er å skaffe kampvert. I utgangspunktet skal vi ha kampvert til alle kamper, men når det går 3-4 kamper samtidig, har vi kommet frem til at vi kan redusere noe på kampvertene.

Dere har allerede fått en liste over hjemmekamper, dommere og når dere skal ha kampvert.

Kampvert skal ta imot dommer og bortelag. Det sier seg da at en bør møte 30 min før kampstart. Kampverten skal være synlig og være behjelpelig ved spørsmål.

«Do-kort» ligger i kiosken.

Det er presisert fra kretsen sin side at foreldre og tilskuere skal stå på motsatt side av trener/lagleder, dette er kampverten sitt ansvar å overholde.

Vester til kampvert kommer til å finnes i barakken eller i kiosken, litt usikkert enda hvor dette blir plassert, men forhør dere i kiosken i første omgang

 

Det finnes en facebookgruppe for Kioskgruppen. Der er det foreldrekontaktene som er medlem. Hvert lag får noen kampdager hver som dere da skal være ansvarlig for kiosken. Dere skal da skaffe personer som kan betjene denne.

Spm angående kiosken rettes til Jorunn Stedje (92668138), evt i facebookgruppen.

Koder til å åpne kiosken etc får dere info om i kioskgruppen.

 

Dersom klubben/trenerne ønsker hjelp til å organisere eventuell dugnad, vil vi ta kontakt med dere.

 

Dersom du slutter som foreldrekontakt, vennligst gi beskjed om dette og hvem som er ny foreldrekontakt til sport@nordsiden.no

 

 

NFF og Norsk Tipping har utarbeidet foreldrevettregler.

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter treneren kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

Ønsker til slutt alle en god sesong med mye spilleglede og mestring!