Avlyser årsmøte i Nordsiden Idrettslag 2020

Vi avlyser/utsetter på ubestemt tid årsmøte i Nordsiden IL.

Vi følger nye råd fra Askøy kommune som avlyser etter disse retningslinjene:

Tiltakene innføres for å unngå smittespredning av koronaviruset og gjelder:

  • Konserter og forestillinger
  • Konferanser og seminarer
  • Møter med mer enn 20 personer

– Norske helsemyndigheter har laget noen retningslinjer og råd for arrangementer. Vi legger disse til grunn i våre anbefalinger for arrangementer på Askøy. Vi understreker at dette er regler gjeldende fra 11. mars 2020, og at disse kan endres i tråd med anbefalinger fra myndighetene, skriver kommunen i pressemeldingen.

Inntil videre foregår treninger som normalt, så lenge skulene holder åpent som vanlig. Vi følger forløpende med på råd og retningslinjer fra FHI, smittevernlegen og Askøy kommune. Dette kan endres på kort varsel.

Cuper som arrangeres i nærmeste fremtid er i dialog med smittevern legen, og arrangement  ansvarlig vil holde dere oppdatert forløpende om eventuelle tiltak eller om det blir avlysninger.

Mvh Anne – Lise Træet

Leder i Nordsiden IL

https://www.erdal-il.no/blog/post/156887/erdal-cup-2020-avlyses!?ispage=true


Tidligere tekst:

Til medlemmene i Nordsiden IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordsiden IL

Årsmøtet avholdes 15.Mars 2020. Kl 19.30-21 på Træet skule

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.Mars til: leder@nordsiden.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på dokumenter vil bli lagt ut på Spond, og Nordsiden sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordsiden IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordsiden IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anne – Lise Træet kontaktes på leder@nordsiden.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret