Innkalling til årsmøte i Nordsiden Idrettslag 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordsiden IL

Årsmøtet som ble utsatt i vår avholdes søndag 9.8. 2020. Kl 19.30-21 i nye klubbhuset på Træet banen.

Vi fikk ikke inn noen saker til sist møte, men dere har anledning til å melde inn saker igjen. Dersom et medlem ønsker en sak behandlet på årsmøtet, må denne sendes styret senest 1.August til: leder@nordsiden.no
Vi vil ikke gjøre store endringer fra tidligere saksliste som ble sendt ut i mars, men styret ønsker ikke lenger å heve kontingent satsen. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Dokumenter vil bli lagt ut på Spond, og Nordsiden sin hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordsiden IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordsiden IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anne – Lise Træet kontaktes på leder@nordsiden.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret