Bruk av baner i Nordsiden- Askøy IL . April 2020.

Nordsiden åpner opp for at ungdomsfotball kan drive organisert trening på banen etter gjeldende retningslinjer. 

De skal derimot avsette 1/8 av banen til uorganisert aktivitet. Slik at vi opprettholder muligheten til egenaktivitet for alle våre medlemmer og sambygdinger.  

Vi presiserer at alle klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales at en full bane (11`er bane) deles opp i åtte mindre soner/baner, og at det er en tydelig avgrensing mellom hver sone/bane. 

Anbefalte grenser for antall spillere på: 

 • 11`er bane: 32 spillere
 • 7/9`er bane: 16 spillere
 • 5’er bane: 8 spillere
 • Ballbinge: 4 spillere

NB: Det vil ikke være tilgjengelige garderober/ toalett i denne perioden. 

Myndighetenes smittevern-råd skal følges. Jeg vil oppfordre foresatte til å snakke med barna og ungdommene sine før de går på trening.  

Vi kan ikke understreke viktigheten av at nasjonale retningslinjer følges for å begrense smitten nok. Det er en felles tillit som nå blir gitt og om ikke den tilliten forvaltes forsvarlig vil vi bli nødt til å stenge anlegget på nytt både for organisert og uorganisert egentrening.

Mvh

Anne – Lise Træet 

Leder Nordsiden IL

Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet

Fotballens koronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.